• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

GLAMOUR-napi nyereményjátékunk szabályzata

Októberben újra GLAMOUR-napok! Vegyél részt az október 6-án délben induló nyereményjátékunkon is Facebookon!

A Pólus –„Glamour” elnevezésű nyereményjátéka
2017.10.06. – 2017.10.09.


JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Pólus Társasház Üzemeltető Kft. (H-1152 Budapest, Szentmihályi út 131., a továbbiakban: Szervező) a Facebookon nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Játék). A Játék lebonyolításában közreműködik a MediaSales Kft. (székhely: 1073 Budapest, Kertész u. 33.), mint a Játék lebonyolításával megbízott reklámügynökség (a továbbiakban: Közreműködő).

1. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban való részvételre az jogosult, aki a Szervező Pólus Facebook oldalán (www.facebook.com/poluscenterbp) elhelyezett „Glamour nyereményjáték” vagy „Glamour-napok” posztban (a továbbiakban: Posztok) a játék ideje alatt a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek betartásával válaszol. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvételt megelőzően az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játék részvételi szabályairól, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező, illetve a Közreműködő terhére.

2. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos):
a.) Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik és 18. életévét betöltött természetes személy és
b.) a Játék időtartama alatt a Játékszabályzatnak megfelelő módon jelentkeztek a Játékba.

3. A Játék időtartama és menete:
A Játék 2017.10.06. 12:00 órától 2017.10.09. 12:00 óráig tart. Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban küldött válaszok nem vesznek részt a Játékban.
A Szervező a Játék során fent megjelölt időtartamon belül két Posztot helyez el képpel a Pólus Facebook oldalán. A Játékos feladata a kettő közül az egyik Posztban feltett kérdésre a posztban jelzett módon válaszolni.

4. Kiválasztással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

4.a.) Érvényes jelentkezés
A Játékos a játék ideje alatt a Szervező által kihelyezett „Glamour nyereményjáték” vagy „Glamour-napok” Poszt alatt közzétett 1 db komment/válasz útján vehet részt a játékban. A Játékos feladata a Facebook oldalon közzétett poszt alá elküldeni válaszát.
Minden Játékos kizárólag saját nevében játszhat. A Játék ideje alatt a Játékos egyszer vehet részt a Játékban, azaz egyszer küldheti be válaszát.
Érvényes a jelentkezés, amennyiben a fenti feltételek mindegyikének megfelel.
A nem valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni a Játékból kizárásra kerül, és így nem jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen hibás jelentkezésekért. Az előírttól eltérő formátumú jelentkezések helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának.
Kizártak a Játékból azok a jelentkezések, függetlenül a jelentkezés elmaradásának vagy nem megfelelőségének okától, amelyekre nem a Szervező által a jelen játékszabályzat 3. pontjában megjelölt időtartamban kerül sor.
Mi történik, ha nem működik az internet szolgáltatás?
Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Játék szervezésében résztvevő partnerein kívül álló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert
a Játékos a pályázatot nem a Játék során használatos megfelelő formátumban küldi el,
nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető,
a Játékos e-mail fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására,
az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az üzenetet.

4.b) Sorsolás
A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, amelyről jegyzőkönyv készül. A sorsolás zártkörű.

A sorsolás helyszíne: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B.
A sorsolás időpontja: 2017.10.09. 13 óra

4.b) Nyeremény
A Játékban azon játékosok között történik sorsolás, akik a 3.a. pontban megjelöltek szerint jelentkeztek a Játékba.
Nyertesek száma: 80 fő
Nyeremények: 80 db Glamour magazin
Tartaléknyertesek: 80 fő
A nyeremény átvételének helye és időpontja: 2017. 10. 12-15. között a Glamour-napokon, nyitvatartási időben a Pólusban található Info pultban.

4.c) Tartaléknyertes(ek)
A Szervező minden nyereményhez 1 fő, a Játék során összesen 80 fő tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes Játékos helyébe lépni.
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen játékszabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni, vagy a Szervező által megadott, az értesítéstől számított 2 napon belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik.

4.d) A megnyert nyeremények készpénzre át nem válthatók.

4.e) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:
A Közreműködő a Pólus weboldalán közzé teszi a nyertesek nevét. A nyeremények postázására nincs lehetőség. A játékos tudomásul veszi, hogy nyereményét személyesen kell átvennie.
A Közreműködő a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül értesíti Facebook üzenetben a nyerteseket.
Amennyiben a Nyertes értesítése sikertelen, a Szervező ebben az esetben jogosult a sorrendben következő tartaléknyertest nyertessé nyilvánítani. A Nyertesek a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy az adategyeztetés során megadott nevüket a Pólus weboldalán közzétegye.
A Játék nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
A Játékos a részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy Nyertesként az adatait (név, értesítési cím, email cím, telefonszám) a Szervező, a Játék lebonyolításával megbízott MediaSales Kft. kizárólag a Játékhoz kapcsolódóan kezelje, illetve a Nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja, és további adatokat kérjen be a Nyertestől a vonatkozó adófizetési kötelezettség teljesítése céljából. Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adatok megismerésére a Játék lebonyolításában (a Szervező Marketing Osztálya és a Közreműködő), illetve az adókötelezettség teljesítésében résztvevő személyek (a Szervező Pénzügyi Osztálya) jogosultak. A Szervező általi adatkezelés során a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti személyes adatai tartalmát, illetve kérheti azok helyesbítését, törlését. Az adatok kezeléséről való tájékoztatáskérés, illetve az adatok módosítása, törlése iránti igényeket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre juttatható el a Játék időtartama alatt. A regisztráció során megadott adatoknak a Játék időtartama alatti törlése esetén azonban a Játékos nem jogosult a Játékban való részvételre, ezáltal a Nyeremény átvételére sem. A Szervező, mint Adatkezelő a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelést a NAIH-hoz bejelentette. A Nyertesek által megadott adatok kezelése a cél megvalósításához szükséges ideig, illetve visszavonásig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a Szervezőt és a nyerteseket a nyeremény átvételét követően terhelő kötelezettségeket is.
A nyertes adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (e-mail cím elévülése, cseréje, Facebook profil megváltoztatása, stb.), a Szervező és a Közreműködő a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. A kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező és a Közreműködő a Játékosok felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, Facebook nyilvános adataik segítségével azonosítjuk, így az idő közbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a Játékos a megadott elérhetőségeken nem elérhető, vagy adatai alapján egyáltalán nem vagy nem egyértelműen beazonosítható.

5. A Játékkal kapcsolatos információk
A Játékról információk hirdetésekben, a Szervező Pólus Facebook oldalán posztokban lesznek megtalálhatóak. A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező weboldalán (www.polus.hu) megtalálható a Játék időtartama alatt. A Játékkal kapcsolatos kérdés esetén a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen tud tájékoztatást kérni.

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Játékos jelentkezésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint a jelentkezéssel egyidejűleg kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy:
a, adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozatáig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából kezelje és felhasználhassa.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény, a 1992. évi LXVI. törvény (a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról); valamint a 1995. évi CXIX. törvény (a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)); alapján a Játékszabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel során, a regisztrálással megadott hozzájárulás alapján.
b, a nyertes Játékosok adatait, nevüket, fotójukat és lakcímüket - kizárólag a település közigazgatási megnevezésével - a Szervező nyilvánosságra hozhatja.
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a MediaSales Kft. (székhely: 1073 Budapest, Kertész u. 33., Cg. Szám: 01-09-879560, adószáma: 01-09-879560, Képviselője: Csarnai Marianna adatkezelési azonosító száma: NAIH-81116/2014.)
Az adatkezelő továbbítja az adatokat a Szervezőnek, és azok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

7. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:
a., Szervező és a Közreműködő vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói,
b., egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

8. További információ
A Szervező a kiválasztás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabály 7. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem a Közreműködő nem vállalnak felelősséget.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékszabályzatot annak egyidejű közzétételével bármikor módosítani.
Pólus Társasház Üzemeltető Kft.
Szervező
Budapest, 2017.04.03.

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Köszönjük kedves vásárlóink - nagylelkű adomány a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonnak! Júliusban a Subidubidú Kalandparkban lehetőség volt kőkorszaki jelmezben fényképezkedni, cserébe
  +
 • Felkeltettük érdeklődésed? Jelentkezz az üzletvezetőnél vagy e-mail-ben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, még ma! Várunk szeretettel!Devergo&Friends Csapata
  +
Még több hold SHIFT key to load all load all

Iratkozzon fel hírlevelünkre!